HR
Medicinski program
U sklopu djelatnosti »Intereuropa Sajam« je specijalizirana za kompletne logističke usluge i rješenja na području medicine, sa stručnim djelatnicima i višegodišnjim iskustvom.
U sklopu djelatnosti Intereuropa Sajam d.o.o. je specijalizirana za kompletne logističke usluge i rješenja na području medicine sa stručnim djelatnicima i višegodišnjim iskustvom.

Sukladno navedenom naša tvrtka Vam može ponuditi slijedeće usluge:

ORGANIZACIJA TRANSPORTA, DISTRIBUCIJA I SKLADIŠTENJE MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, OPREME I DR. SUKLADNO DOBROJ PRAKSI O PROMETU NA VELIKO MEDICINSKIM PROIZVODIMA

  • Imamo dugogodišnje iskustvo u organizaciji, cestovnog, avionskog i kontejnerskog prijevoza, kako u regiji tako i u cijelom svijetu. Praksu i iskustvo iz prve ruke u hitnim i kurirskim isporukama neovisno o lokaciji ili vremenskim ograničenjima.
  • Intereuropa sajam d.o.o. posjeduje transportna vozila koja su prilagođena za prijevoz medicinskih proizvoda u hladnom lancu, posjeduju informatičku opremu potrebnu za nadzor robe, primanje naloga i komunikaciju s našim IT centrom.
  • Naši vozači govore strane jezike i prošli su edukacije u svezi sigurnog obavljanja svih procesa u prijevozu medicinskih proizvoda.
  • Vozila su atestirana kod nadležnih tijela koje je propisalo Ministarstvo zdravlja sukladno dobroj praksi o prometu na veliko medicinskim proizvodima.
  • Organizacija skladištenja medicinskih artikala sukladno dobroj praksi o prometu na veliko medicinskim proizvodima.

USLUGA CARINJENJA ROBE

Organiziramo carinjenja svih robe po cijeloj Hrvatskoj, Europi i svijetu .

DOSTUPNOST I RADNO VRIJEME

Intereuropa Sajam d.o.o. za svoje klijente ima kontinuirana dežurstva od 0-24 sata, subotom, nedjeljom i praznicima, te i van radnog vremena obavljamo sve logističke poslove, besplatne savijete i sl sukladno Vašim potrebama.

DISKRECIJA I ČUVANJE TAJNE

Intereuropa Sajam d.o.o. obvezuje se čuvati tajnost svih podataka.

INTEREUROPA SAJAM

Prisutna na području Hrvatske od 1957. godine, sa osnovnom djelašću međunarodnog otpremništva, svojom mrežom poslovnica i partnera pokriva područje Hrvatske i cijelog svijeta.

KONTAKTI

Adresa: Avenija Dubrovnik 15, 
10020 Zagreb

Tel: + 385 1 6521 247 | 
Fax: + 385 1 6520 078

Email:info@intereuropa-sajam.hr