HR
POSLOVNA MREŽA

Koncern Intereuropa, kontroliran od matičnog društva Intereuropa d.d. sa sjedištem u Kopru (Slovenija), je sa svojom poslovnom mrežom prisutan preko 12 povezanih društava u 9 država.

Vlastite tvrtke sa mrežom svojih poslovnih jedinica i logističkih terminala imamo u Hrvatskoj Sloveniji, Bosni i Hercegovini,Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu, Albaniji i Ukrajini.

Logistička rješenja u ostalim državama Europe i svijetu osiguravamo mrežom pouzdanih poslovnih partnera.

Prijava na e-novosti